боуен релаксация терапия

Боуен техниката е подходяща за хора на всяка възраст. Терапията Боуен може да се практикува по всяко време, дори когато човек не е под напрежение или стрес.  Когато паралелно с приемането на лекарства заради някакво заболяване, се прилага и Боуен техниката, ефектът върху организмът е още по-осезаем. Дори съществуват случаи на хора, които само след няколко сесии, спират приема на лекарства и други медикаменти и разчитат изцяло на Боуен терапията.  Единствената цел на всеки организъм е да се съхрани и запази за възможно най-дълъг период от време. Поради тази причина, Боуен техниката е изключително полезен метод за стимулиране на тази цел на организма чрез способността му да се самолекува.