Забързаният ритъм на живот, стресовите фактори на околната среда, както и непрекъснатият стремеж към откликване на ежедневните динамични процеси в личен и в професионален план, водят до състояния на когнитивен дисонанс. Под влияние на травматични събития и негативни преживявания, в човешкия живот настъпват различни форми на тревожност, дискомфорт, напрежение, безпокойство, страх, несигурност, неувереност.

За да се съхрани тялото от емоционалното претоварване се „задейства“ процесът на „психологическо отделяне от травматичните преживявания“. Съзнанието „замръзва“ и потиска всяка сетивна информация. Така се създава „ЕХО – травмата“ (енергийна холограма от съзнание), която ако остане непреработена, може да доведе до редица болестни процеси.

Има ли изход от това състояние на „замръзване“ и безпомощност? Съществуват ли успешни стратегии за излизане от болезнените събития и преживявания, повлияни от факторите на средата в която сме потопени?

Отговорите на тези въпроси се търсят през годините от различни изследователи и практици, като Макс Планк, Грег Брейдън, Лин Мактагард. Гари Крейг, Роджър Калахан, Карл Досън, Патриша Карингтън и др. Те се обединяват около твърдението, че всичко е енергия. Според изследователите съществува енергийно поле, което свързва всичко. Всеки един елемент от това квантово поле съдържа цялото и е свързан с цялото.

Пренареждането на матрицата с ТЕС (техники за емоционална свобода) е мощен и иновативен инструмент от енергийната психология, благодарение на който за кратко време може да се достигне до подсъзнателните програми и да се повлияе резултатно върху психоемоционалното състояние на човека. Могат да се излекуват дълбоките травми, да се отработят ограничаващите вярвания, да се изчистят негативните убеждения, влияещи върху реалната самооценка и върху качеството на живот.

ТЕС залага на механизмите на енергийната акупунктура, при която с помощта на нежни потупвания върху определени ключови точки, се деблокира енергията, която е „замръзнала“ в тялото (вследствие на травматичното преживяване).

Чрез потупванията се стимулира движението на енергийния поток, което от своя страна води до освобождаване от стреса и до емоционално облекчение. Така се повишава вибрационното ниво в човешкия организъм, което провокира задействането на изцелителните процеси.

Нещо повече – Пренареждането на матрицата навлиза до много дълбоки нива на откриване на проблема, достига до точката на психологическото преобръщане и предлага ресурси на пациента сам да избере начина, чрез който да стигне до преработването на субективния дистрес и до преодоляването на травмата.

Пренареждането на матрицата е ефективна техника за лична трансформация, която драстично подобрява емоционалното и физическото състояние, балансирайки енергиите в синергизъм, което създава благоприятни предпоставки за развитие на личностния потенциал, както и за възстановяване на човешкото благосъстояние в дългосрочен план.

 

        Пренареждането на матрицата се използва с успех при:

 • Ниска самооценка и неувереност;
 • Различни видове страхове в това число страх от говорене пред публика, страх от шофиране, страх от отхвърляне…;
 • Междуличностни взаимоотношения;
 • Травматични преживявания;
 • Депресивни състояния;
 • Болезнени спомени;
 • Панически атаки;
 • Травми при раждане;
 • Фобии;
 • При чувства на гняв, тъга, вина;
 • Необходимост от лична и професионална трансформация;
 • За развитие на личностния потенциал и много други.

Ако имате въпроси или искате да си запазите час, може да се свържете с нас.

Телефон за връзка: 0885 42 18 42

Ще се радваме да Ви помогнем!