боуен сесия

Kак протича една Боуен сесия

Боуен терапията се практикува под формата на сесии, като всяка Боуен сесия е със средна продължителност около час (от 45 до 60 минути). За да бъде максимално ефективна, сесията трябва да се проведе в много спокойна и приятна атмосфера. Пациентът може да е легнал на кушетка или седнал.

Техниката Боуен може да се извършва както върху кожата, така и през много тънки материи. Движенията, които се прилагат са изключително нежни и са на точно определени места върху мускули, сухожилия, фасция и стави. Те изпращат импулс от мястото на въздействие по цялото тяло, от главата до стъпалата следвайки различни пътища, фасциални връзки, меридиани и т.н. Там, където тези импулси срещнат препятствие, ще се появят или почувстват усещания (реакции) като изтръпване, затопляне, охлаждане и др. Само, когато усещанията отшумят, терапевтът може да продължи сеанса. Това може да отнеме две или повече минути.  Активирането на лековитите функции на тялото се осъществява във времето между две серии от движения, т.нар. пауза. Тя се прави, за да даде време на тялото да реагира и да обработи задачата, която терапевтът е задал. По време на паузата пациентът остава сам в стаята. Това му позволява да се отпусне максимално и да не чувства, че е наблюдаван.

Тъй като всеки организъм е строго индивидуален, понякога някои хора достигат до толкова дълбок покой и релаксация, че дори се унасят. Това е абсолютно нормален и естествен процес, който може само да сигнализира колко необходима е била Боуен терапията за този човек.